Ki Seitzei

Click here to view this week’s zmanim.